Artsdatabankens oppgave er å levere kunnskap om naturen. Vi er en rendyrket kunnskapsleverandør og har ikke ansvar for å forvalte regelverk eller å gjennomføre tiltak mot fremmede arter

Vi tilbyr tjenesten Artsobservasjoner hvor enkeltpersoner og frivillige organisasjoner kan registrere artsfunn. Opprett en bruker på artsobservasjoner.no og registrer fremmede arter du finner i naturen – eller andre arter som du kjenner igjen. Slik kan du bidra til å øke kunnskapen.

Privatpersoner kan også påvirke spredningen av fremmede arter i Norge. På miljøstatus.no, en nettside som utgis av Miljødirektoratet, finner du informasjon og råd.

Regelverket om fremmede arter i Norge består blant annet av en forbudsliste. Dette er myndighetenes liste over fremmede arter som det er forbudt å innføre, omsette og sette ut i naturen. Forbudslisten er en del av Forskrift om fremmede organismer, og Miljødirektoratet fører tilsyn med om forbudslisten og forskriften blir etterlevd.

Du kan kontakte Miljødirektoratet for råd og veiledning, og du kan også søke på hjemmesiden til kommunen, fylket og fylkesmannen der du bor etter hvordan du bør forholde deg til fremmede arter som finnes i ditt nærområde. Mange kommuner og fylker har utarbeidet informative handlingsplaner. Du kan også kontakte renovasjonsverket og spørre om hvordan du bør håndtere hageavfall.

Du kan rapportere funn i Artsobservasjoner

For at ekspertene skal gjøre gode vurderinger av fremmede arters økologiske risiko er det viktig at de har oppdatert informasjon om artenes utbredelse. Finner du en fremmed art kan du rapportere den i Artsobservasjoner

Håndter hageavfall riktig

Hageavfall kan inneholde mikroorganismer og parasitter som utgjør en risiko for norsk natur. Kontakt ditt lokale renovasjonsverk for å finne ut hvordan hageavfall skal kastes der du bor.

Gode tips til håndering av fremmede arter i hagen finner du på Det norske hageselskapets side om hagerømlinger.

Les mer om temaet i vår artikkel om spredning av fremmede arter fra hager: