Fase der lyngen har fått tjukke, lange greiner og sentrum av mange lyngklonene har åpnet seg; feltsjiktsdekningen avtar (20 år eller lengre siden siste brenning), samt gjenvekstsuksesjonstrinn preget av framskreden degenerering av lyng.

Typiske tegn på at kystlynghei (T34) i degeneringsfase (7JB–KU–DE) er lange røsslyngskudd med tjukke greiner, i store kloner som åpner seg i midten. Greinmassen er nå større enn bladmassen. Samtidig opptrer klare tegn på begynnende gjenvekstsuksesjon (7RA–SJ–∙2-3): invasjon av einer, gjerne også einstape Pteridium aquilinum.

høyereliggende kystlynghei i sein pionérfase (7JB–KU–PI) ca. 3 år etter siste lyngbrenning (R: Lund).