Fase der lyngens veksthastighet avtar, mengden av sideskudd øker og det er begynnende tegn til at sentrum av lyngklonene åpner seg (ca. 10–25 år etter brenning); tradisjonell lyngheiskjøtsel innebærer avsviing tidlig i denne fasen.

I moden fase (7JB–KU–MO) har lyngen kraftige greiner og det er tegn til at veksten stagnerer. Et bunnsjikt av store moser og/eller lav er ofte i ferd med å etablere seg.

nærbilde av moden fase (7JB–KY–MO) i kystlyngheias utvikling etter avsviing (Ho: Lindås: Lygra).

uteganggarsau i kystlynghei (T34) i moden fase (7JB–KU–MO) med spredte innslag av einstape Pteridium aquilinum og einer (Ho: Lindås: Lygra).