Her finner du en oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet. 

Aktuelt

Påmelding til vårens NiN-kurs har åpnet

Vårens NiN-kurs blir heldigitalt. Om forholdene tillater det blir det også holdt som "fysisk" auditorieundervisning onsdag 24. og torsdag 25. mars.

Fra og med i år kan det 2-dagers NiN-kurset også taes som etter- og videreutdanningskurs, men du kan også delta uten å gjøre noe formelt ut av det.

Påmelding til kurset for deg som kun skal følge det digitalt gjøres i ett skjema, mens de som vil møte opp på Blindern til "fysisk" undervisning bruker et annet skjema (lenker under).

Påmeldingsskjema digitalt arrangement

Påmeldingsskjema fysisk arrangement på Blindern, auditorium 3 i Kristine Bonnevies hus (Begrenset antall plasser)

 

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når

Kurs

Målgruppe

Åpent/lukket

Hvor

Arrangør

24.-25. mars 2021

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging 

Alle

Åpent

Internettet/Oslo

NHM, UiO

Vår 2021

BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Mastergradskurs. Studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta.

Lukket

Oslo (+ekskursjon)

UiO