Her finner du en oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet. 

Aktuelt

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når   Kurs Målgruppe Åpent/lukket Hvor Arrangør
           
Vår 2023

BIOS4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Mastergradskurs for studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta. Lukket. Opptak av teoridelen til kurset holdt våren 2021 ligger tilgjengelig her Oslo (+ekskursjon) Naturhistorisk museum, UiO
           

Opptak fra NiN-kurs 2023

Nå kan du se opptak av alle forelesningene fra NiN-kurset i Oslo i mars 2023. Her er det noe for enhver, enten du vil lære om NiN-systemet, om kartlegging av naturtyper på land eller i vann, eller hva mer NiN kan brukes til. Du kan også høre om videreutvikling av NiN-systemet og få noen smakebiter fra versjon 3 som lanseres i november 2023.

Se hele spillelisten på YouTube, eller gå direkte til opptaket fra oversikten under.

1. Bakgrunn, samfunnsoppdrag, overblikk over NiN systemet, Rune Halvorsen

2. Natursystemnivået i NiN, Harald Bratli

3. Hvorfor brukes gradienter i NiN systemet? Rune Halvorsen

4. Økologiske prosesser, Rune Halvorsen

5. Hvordan vi kommer fram til naturtypene?, Rune Halvorsen

6. Beskrivelsessystemet, Rune Halvorsen

7. NiN landskapstyper, Trond Simensen

8. NiN for marint miljø, Thijs Christiaan van Son

9. Kartlegging av naturtyper, Anders Bryn

10. Utvikling og kvalitetskontroll, Anders Bryn

11. NiN i økologisk grunnkart, Øyvind Bonesrønning

12. Miljødirektoratets kartlegging, Heidrun Ullerud

13. Miljøregistrering i skog MiS med bruk av NiN, Jan-Erik Nilsen

14. Videreutvikling av NiN systemet, Rune Halvorsen

15. Hva kan NiN brukes til, Olav Skarpaas

16. NiN 2.3/3.0 for limnisk miljø, Børre Dervo

17. Metoder for NiN-limnisk, Børre Dervo

18. Limnisk NiN kartlegging i felt, Anders Bryn

19. Planter i vann, Marit Mjelde

 

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.