Her finner du en oppdatert oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet.

Aktuelt

Fagsamling for kartlegging etter NiN

Den 18.-19. november 2019 ble det arrangert fagsamling for kartleggere i Trondheim i regi av Artsdatabanken. Samlingen var primert for de med erfaring fra praktisk feltkartlegging etter NiN og for bestillere av NiN-basert kartlegging.

Formålet med samlingen var blant annet å innspill til forbedringer som kan gjøres for den praktiske bruken av NiN, samt å bringe sammen kartleggere fra ulike miljø.

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når

Kurs

Målgruppe

Åpent/lukket

Hvor

Arrangør

17. og 18. mars 2020

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging
Påmeldingsfrist 7. mars!

Her kan du melde deg på

Alle

Åpent

Oslo

NHM, UiO

Vår/høst 2019

BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)
Emnet erstattes fra våren 2020 av BIOS4120

Mastergradskurs. Studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta.

Lukket

Oslo (+ekskursjon)

UiO

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.