Soppen Gymnopilus luteofolius

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera

Pukkellaks Oncorhynchus gorbuscha

Mørk jordhumle Bombus terrestris

Villsvin Sus scrofa

Latterfrosk Pelophylax ridibundus

Gracialaria vermiculophylla

Rødalgen Antithamnion nipponicum

Hybridfrosker Pelophylax esculentus

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera

Sandfirfisle Lacerta agilis

Svartmunnet kutling Neogobius melanostomus

Mort Rutilus rutilus

Hagelupin Lupinus polyphyllus

Billen Phyllobius intrusus

Liljebille Lilioceris lilii

Argentinamaur Linepithema humile

Azteca flavigaster (i slekten aztekermaur)

Spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum

Brunskogsnegl Arion vulgaris

Boakjølsnegl Limax Maximus

Vandrepollsnegl Potamopyrgus antipodarum

Signalkreps Pacifastacus leniusculus

Mysis relicta

Snøkrabbe Chionoecetes opilio

Amerikansk lobemanet Mnemiopsis leidyi 

Villsvin Sus scrofa

Moskusfe Ovibos moschatus

Mårhund Nyctereutes procyonoides

Mink Neovison vison

Mandarinand Aix galericulata

Kanadagås Branta canadensis

Knoppand Cairina moschata

Phytophthora sp.

Phytophthora sp.

Vilkår for å bruke bildene

Alle bilder på denne siden har Creative Commons-lisens. Vilkårene for bruk av hvert bilde står oppgitt i lisensen.

Bildene kan vederlagsfritt benyttes slik de er av journalister og andre – forutsatt at du krediterer med opphavsperson, utgiver og lisens (alle tre må nevnes dersom de er oppgitt). Dersom mediet tillater det, så vil det være optimalt å også legge inn en lenke til lisensen.

Eksempel på riktig kreditering:
Foto: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning, lisens: CC BY 4.0

(Arnstein Staverløkk er opphavsperson, Norsk institutt for naturforskning er utgiver og lisensen er CC BY 4.0) 

Bildene kan også endres, forutsatt at du oppgir hvilke endringer som er gjort. NB: Dersom du bruker et bilde med CC BY-SA-lisens i et nytt verk, så er det et krav at det nye verket får samme lisens som det opprinnelige.

Slik finner du opphavsperson, utgiver og lisens