Norske og svenske artsprosjektet har som mål å kartlegge og beskrive  artsmangfoldet som utgjør grunnlaget for økosystemene våre. Denne brosjyren gir et kort overblikk over det pågående arbeidet, med fokus på det omfattende samarbeidet mellom de to prosjektene.

  • Last ned Norske og svenske artsprosjektet (til høyre)