Høsten 2018 legger Artsdatabanken frem en ny og revidert rødliste for naturtyper.

Marin undervannseng dominert av ålegras.

Det er over 30 fagekspertene som nå er i gang med å gå  vurdere naturtypers risiko for å gå tapt for norsk natur. Både tilstanden og arealet til over 800 naturtyper skal igjennom maskineriet hos ekspertene før denne utgaven av Rødlista for naturtyper er ferdig. 

Resultatet av disse vurderingene vil bli lagt frem i november 2018 i form av en ny Norsk rødliste for naturtyper. Da den kom ut sist, i 2011, var det 80 naturtyper som ble vurdert å ha en risiko for å gå tapt fra norsk natur. 

Rødlista er en gruppevis sortering av naturtyper basert på deres risiko for å gå tapt fra norsk natur. Rødlista er et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av naturen vår, samtidig som rødlistevurderingene skal skje uten tanke på forvaltningsmessige konsekvenser. Vurderingene skal være objektive og etterprøvbare.