I dag, onsdag 25. oktober, lanseres en ny versjon av Artskart. Denne vil gjøre det mye enklere å finne og bruke data om arter i Norge.

- Arealbruk, som bygg og veier, er det som mest påvirker artsmangfoldet i Norge. Å vite hvor dyr og planter befinner seg, er derfor viktig når det planlegges nye utbygginger. Slik kan vi ta hensyn til verdifull natur, og derfor er det så bra at Artsdatabanken nå lanserer en forbedret versjon av Artskart, sier statsråd Vidar Helgesen.

Artskart viser funn av arter. Hele 24 millioner funn er tilgjengelig i løsningen. Funnene blir daglig hentet inn fra en rekke ulike datakilder. Nå får tjenesten et nytt og moderne brukergrensesnitt som er lett gjenkjennelig fra andre søketjenester og markedsplasser på nett.

Artskart brukes hyppig av blant annet utbyggere, forskere og offentlig forvalting. Innen areal- og ressursforvaltning er det grunnleggende å ha informasjon om hvor arter er funnet. Det samme er tilfelle innen naturforskning.

- Artskart har revolusjonert tilgangen til åpen, stedfestet informasjon om arter i Norge. Vi er veldig glade for å kunne lansere en ny versjon med et moderne grensesnitt, til beste for både forvaltning, forskning og allmennhet, sier Nils Valland, konstituert direktør i Artsdatabanken.

Lanseres under seminar

Økologisk grunnkart er en viktig del av regjeringens satsning på økt kunnskap om naturen. Dette skal bli en kartportal der mange typer av stedfestet informasjon om naturen vil bli gjort tilgjengelig. Blant annet informasjon om hvor arter og naturtyper finnes i landet, og økologiske forutsetninger for hvor de kan finnes, såkalte miljøvariabler. Det pågår nå et arbeid for å vurdere hvilke kartlag som skal inngå i det økologiske grunnkartet.

Nye Artskart lanseres 25. oktober under oppstartsseminaret for økologisk grunnkart.
Oppstartsseminar økologisk grunnkart (miljodirektoratet.no)

Mer fleksibel og enklere å bruke

Det som umiddelbart vil oppleves som den største forskjellen fra forrige versjon, er at du starter med å få opp alle funn som er tilgjengelige, og så avgrenser du ved hjelp av søk og filtrering. Slik vil du hele tiden kunne se hvordan utvalget endrer seg. Du får også flere muligheter til å velge hvordan dataene skal presenteres.

-Vi har jobbet mye med å gjøre Artskart til et fleksibelt verktøy samtidig som det skal være enkelt å bruke, sier prosjektleder Snorre Henriksen i Artsdatabanken.

Nye Artskart gjør det blant annet enklere å gjøre geografiske utvalg, ved at du kan søke på for eksempel verneområde, stedsnavn og gårds- og bruksnummer. Løsningen er mobilvennlig og inneholder et helt nytt billedgalleri.

Prøv Artskart 2.0   

Kontaktpersoner

Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken
Tlf: 909 90 097
E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no

Nils Valland, konstituert direktør i Artsdatabanken
Tlf: 924 12 037
E-post: nils.valland@artsdatabanken.no