Binnemosene er relativt store arter som vi helst finner på fuktig torv og jord fra lavlandet til snøleier i fjellet.

Dette er store, iøynefallende, akrokarpe bladmoser med stive barnålsliknende blad. Bladene har tettsittende, langsgående lameller på oversiden av nerven og store deler av bladoverflaten. Hårspiss på bladene mangler. Sporofyttens stilk er lang og kraftig, og sporehuset er glatt eller 4–6 kantet og uten en distinkt krage, men apofysen kan være oppsvulmet og gi en gradvis overgang mellom sporehuset og stilken. Peristomet består av 64 tenner som er satt sammen i spissen til en membranlignende hinne (epifragma). Sporehusets hette (kalyptra) er tett hårete og dekker sporehuset. De fleste artene fortrekker basefattig substrat.

Anvendt litteratur

Atherton IDM, Bosanquet SDS og Lawley M (2010). Mosses and liverworts of Britain and Ireland: a field guide. Plymouth: British Bryological Society.

Flora of North America Editorial Committe. (2014). Flora of North America North of Mexico. Bryophytes: Mosses. Part 1. Vol. 27. NewYork and Oxford. Retrieved from http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1

Frey W, Frahm JP, Fischer E og Lobin W (2006). The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe (English edition). (T. L. Blockeel, Ed.). Colchester: Harley Books.

Ivanova EI, Bell NE, Kunznetsova OI, Hyoungseok L, Park M og Ignatov MS (2014). The genus Polytrichastrum (Polytrichaceae) in Russia. Arctoa 23: 164–184.

Nyholm E (1981). Illustrated moss flora of Fennoscandia Fasc. 1–6. Swedish Natural Science Research Council. Lund.

Schriebl A (1991). Experimentelle Studien über die Laubmoosgattung Polytrichum. Carinthia II, 181/101, 461–506.

Smith AJE og Smith R (2004). The moss flora of Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge University Press.

Tyler T (2010). Nyckel til Skånes mossor, 87.