Insektfamiliene stikkmygg (Culicidae) og sviknott (Ceratopogonidae) har begge arter hvor hunnen suger blod i forbindelse med egglegging. Selv om noen av artene kan spre sykdommer som malaria, West Nil-feber og blåtunge, er gruppene lite kartlagt i Norge, og vi har lav kunnskap sammenlignet med våre naboland.

Finnmark fylke er kjent for sine blodsugende insekter, men en oppdatert oversikt over artene som finnes der mangler. Gjennom en workshop med finske og russiske kolleger vil vi sammenstille og tilgjengelig gjøre data som har blitt samlet inn uavhengig i Finnmark de siste årene og gjøre det tilgjengelig gjennom Artsdatabankens løsninger.