Svært artsrike organismegrupper kan ofte oppleves som utfordrende å sette i gang med, uoverkommelige og kompliserte for naturinteresserte å ta fatt på. Tovinger, Diptera, er ansett å være nettopp dette, mye på grunn av den høye diversiteten og at ordenen omfatter mange små arter. Målet med kurset var å skape interesse, rekruttere nye personer, samt bidra til å øke kunnskapen om tovinger som forekommer i Norge.

Kurset ble arrangert i 2017 som et samarbeid mellom Artsdatabanken, Norsk entomologisk forening, Naturhistorisk museum i Oslo og SABIMA. Over 20 ivrige deltakere fikk innføring i innsamlingsmetoder, identifisering, nøkler, litteratur og preparering. Flere eksperter holdt foredrag om sentrale tovingefamilier i norsk natur, og hjalp til med å identifisere arter og veilede i bruken av bestemmelsesnøkler. Totalt ble det funnet hele 42 familier av tovinger på kurset.

Nydelig innsamlingsvær!