Lav er en kjent symbiose mellom en sopp og en fotosyntetiserende organisme som kan være en alge eller en cyanobakterie. Lav kan ofte også inneholde flere andre sopparter, såkalte lav-boende eller lav-parasittiske sopper, i tillegg til selve hovedpartneren. 

Taksonomien til disse lav-parasittiske soppgruppene er dårlig kjent. I dag er det kun få eksperter på verdensbasis som er i stand til å gjenkjenne og artsbestemme lav-parasittiske sopp. For å øke kunnskapen på denne dårlig kjente gruppen i Norge, og på regnskogslav generelt, vil studenter og eksperter på gruppen bli invitert til en 5-dagers workshop med kartlegging i boreonemoral regnskog nær Bergen. Fokus vil være kunnskapsoverføring, nettverksbygging i Norge og internasjonalt og kartlegging av diversitet av regnskogslav og lav-parasittiske sopper.