Liten art med et åpent, rektangulært nettverk på oversiden. Hele kroppen dekket med store, kryssede gripetenger. Adambulakralen med to, lange pigger per plate.

På adambulakralen sitter to, lange pigger per plate, og av og til finnes rette gripetenger ved basen av piggene.

Kjennetegn

Lys både på over- og undersiden. Oversiden har et åpent, rektangulært nettverk av kalkplater. De har enkle pigger med 2-5 tagger, og hele kroppen er armert med mange og ganske store, kryssede gripetenger (pedicellarier). Nær furen med sugeføttene (adambulakralen) sitter to, lange pigger per plate, og av og til kan man se små, rette gripetenger ved basen av piggene.

Arten blir ikke så stor, men individer på opptil 10 cm i diameter er funnet.

Utbredelse

Arten er funnet fra 20-1130 m dyp (Mortensen 1927). Den er registrert langs norskekysten fra Hardangerfjorden i Hordaland og nord til Finnmark (Hansson 1999; Brattegard 2001; MAREANO, www.mareano.no), og fra Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen (Gulliksen m.fl. 1999).

Arktisk art, sør til New Jersey i Nordvest-Atlanteren, i Nordøst-Atlanteren sør til Bohuslän i Sverige, og rundt hele Færøyene (Clark & Downey 1992; Hansson 1999; Ringvold & Andersen 2015).  

Levesett

Det er lite man vet om biologien og matvanene til denne arten. Mageanalyser av en annen art i samme slekt, Pedicellaster magister som lever i Stillehavet, viser at den spiser snegler (Fisher 1928).    

I en studie fra Færøyene ble arten funnet fra 235-1022 m dyp, men hyppigst ved ca. 500 m, og i temperaturer på ca. 3.5 °C (vektet dyp og temperatur) (Ringvold & Andersen 2015).

Forvekslingsarter

Arten kan likne på små Henricia, men kan skilles fra disse ved at P. typicus har gripetenger. Det har ikke Henricia.