Artsdatabanken deler data under åpen lisens, med mindre det finnes sterke motargumenter mot dette. En fremtidsrettet strategi for åpen lisensiering forenkler dataflyten. Dette er også i tråd med nasjonale og internasjonale prinsipper, og det gjør at vi kan utnytte det store potensialet for datadeling hos engasjerte bidragsytere.

Entydig lisensiering en forutsetning for en effektiv datadelingspolitikk. Artsdatabanken har ikke som mål å eie materialer. En lisens gjør det mulig for opphavspersonen å gi en allmenn bruksrett (helt eller delvis) til verket uten at det må inngås individuelle avtaler. Opphavspersonen forblir eier av verket, og kan med lisensieringen sette krav til bruk og forbeholde seg visse rettigheter.

Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en lisensavtale som offentlige virksomheter kan bruke ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Data som er lisensiert med Norsk lisens for offentlige data (NLOD) kan fritt viderebrukes på visse vilkår:

Du har lov til å:

Så lenge du:

Med den forståelse at:

NLOD er en enkel lisens som kan brukes til både databaser og innhold. Den er tilpasset norsk lovgivning og anbefales som standardlisens for offentlige virksomheter av både FAD og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). GBIFs datadelingsavtale, som Artsdatabanken har brukt til nå er kompatibel med NLOD.

Creative Commons

Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon grunnlagt i USA i 2001, med det mål å fremme en delingskultur der opphavspersoner og brukere lett kan finne fram til hverandre og til hverandres verk og derigjennom spre og gjenbruke verkene. Databaser kan i motsetning til NLOD ikke beskyttes under Creative Commons som enheter i seg selv. Creative Commons tilbyr opphavspersonen å velge mellom ulike lisenselementer. Hvert lisenselement angir et vilkår, som kan være påbudt, forbudt, eller tillatt. Det er i alt fire ulike lisenselementer, som kan kombineres på bestemte måter.

Lisenselementene NC og ND hindrer verdiskapning og er ikke åpne lisenselementer etter Difis definisjon. De hindrer aktuelle bruksformer og kan være i strid med Artsdatabankens internasjonale avtaler.

Public Domain

Med de mest åpne lisenstyper kan opphavspersonen fritt dele alle rettigheter til verket med samfunnet uten restriksjoner. Det er da ingen begrensninger for bruk eller krav om navngivelse av opphavsperson. Artsdatabanken ønsker å navngi opphavspersonen i alle tilfeller, og anbefaler ingen av våre leverandører å lisensiere under en Public Domain lisens. I tilfeller der vi samler inn slike data fra eksterne kilder velger vi å navngi opphavspersonen.

Lisensiering av innhold

Ut fra vår rolle som en kunnskapsformidlende offentlig organisasjon, retningslinjene fra FAD og Difi samt lisensieringsmulighetene nevnt ovenfor anbefales det at data skal lisensieres som følgende: