Kannibaledderkoppene er spesialisert på å spise andre edderkopper som sitter i sine egne nett.

Kjennetegn

Karakteristisk for kannibaledderkoppene (Mimetidae) er kraftige pigger på de to ytterste leddene på de to første beinparene.

Kannibaledderkoppene er mellomstore edderkopper, 2,5–4 mm lange. Karakteristisk for familien er kraftige pigger på de to ytterste leddene på beinpar I og II. I tillegg har bakkroppen et par små pukler. Edderkoppene er lysebrune i fargen med mørke ringer på beina og flekker på kroppen. Det finnes fire arter av kannibaledderkopper i Nord-Europa, men så langt er kun to funnet i Norge, nemlig skogkannibaledderkopp Ero furcata og myrkannibaledderkopp E. cambridgei. Sistnevnte er et nytt tilskudd til vår fauna og ble oppdaget så sent som i 2010. Den kan skilles lett fra den langt mer vanligere skogkannibaledderkoppen ved at de mørke partiene rundt kanten og midten av ryggskjoldet samt på bakkroppen er langt mørkere og større. Beina til myrkannibaledderkoppen har også mye klarere og mørkere ringer, og på noen eksemplarer kan beina virke nesten helt sorte. Det er også klare forskjeller på genitaliene.

Levested og økologi

Kannibaledderkoppene lager ikke fangstnett, men jakter på andre edderkopper gjennom å gå inn i deres nett og imitere et strevende byttedyr eller en partner. Beboeren blir så angrepet og paralysert, og kannibaledderkoppen suger så ut innholdet i byttet gjennom et hull i beinet. Selv om kannibaledderkoppen ikke lager nett, så bruker de silketråder ved hudskifte og ved parring. Og ettersom de ikke har noe nett og legge eggene ved, så legger hunnene eggene i en eggkokong av silke. Eggkokongen settes så fast på en plante før den siden blir forlatt. De to artene som finnes i Norge skiller seg noe fra hverandre i habitatpreferanse; den vanligste arten, skogkannibaledderkopp Ero furcata, finnes i lav vegetasjon, busker og trær i flere forskjellige miljøer, mens myrkannibaledderkoppen E. cambridgei tilsynelatende foretrekker mer fuktige lokaliteter enn sin slektning, gjerne steder som myr og sump.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Skogkannibaledderkopp Ero furcata