Denne lille familien ligner en del på artene i familien sekkeedderkopper og hørte derfor tidligere til denne familien. Artene kan likevel lett skilles fra sekkeedderkoppene ved at det første beinparet hos sabeledderkoppene er lengre enn de tre andre parene.

Kjennetegn

Det fremste spinnvorteparet, sett fra undersiden, er kjegleformet hos sabeledderkopper (Cheiracanthiidae).

Øyegruppen er minst like bred som halvparten av ryggskjoldet på sitt bredeste hos sabeledderkopper (Cheiracanthiidae).

Sabeledderkopper er 8–13 mm lange og har oransje til lysebrun farge. Spinnvortene sitter tett sammen på bakkroppen, og det fremste spinnvorteparet, sett fra undersiden, er kjegleformet. Øyegruppen er like bred eller bredere enn halvparten av bredden til ryggskjoldet. Første beinpar er lengre enn de tre øvrige beinparene.

Levested og økologi

Sabeledderkoppene lager ikke fangstnett, men jakter på sine byttedyr. De er lettest å finne i tørre solrike habitater, og de trives best i lavere vegetasjon, som gress, lyng og småtrær. De norske artene i denne familien er nattaktive. Om dagen hviler de som regel i blader eller strå som de har spunnet sammen.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Kortstripet sabeledderkopp Cheiracanthium virescens.

Det første beinparet er lenger enn de tre øvrige beinparene hos sabeledderkopper (Cheiracanthiidae).