På oppdrag fra Artsdatabanken (Artsprosjektet) har Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, laget en oppdatert oversikt over artsmangfoldet i Norge. Resultatet av dette arbeidet er presentert i rapporten Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015 (Elven og Søli 2016).

  • Last ned «Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015» til høyre
  • Publikasjonen finnes ikke som trykksak