Saltvannsbunnsystemer (marine bunnsystemer), omfatter økosystemer i saltvann (saltholdighet > 0,5 ‰); det vil si økosystemer, på og nært knyttet til bunnen i havet, fjorder, poller og litoralbasseng