Asbestopluma furcata - rovsvamper nyheter

Opphav
Hans Tore Rapp
Utgiver
Senter for geobiologi, UiB
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Rovsvampen Asbestopluma furcata, med små krepsdyr (ostracoder) som har satt seg fast i greinene. 

Filliste