Chara_hispida_rudis_juni2013_Vassjotjern.JPG - nyhetssak kransalger

Opphav
Susanne Claudia Schneider
Utgiver
Norsk institutt for vannforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike

Vassjøtjern i Lunner. Her er det store forekomster av bredtaggkrans Chara hispida og smaltaggkrans Chara rudis.

Filliste