slektstre - moser

Opphav
Kristian Hassel
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Slektskapet mellom alger, moser og karplanter har lenge vært gjenstand for forskning. Basert på DNA-sekvenser fra mer enn 600 gener viser Wickett m.fl. (2014) at grønnalger i gruppen Zygnematophyceae med blant annet stjernegrønntrådslekta Zygnema er de som står nærmest mosene, mens bladmosene og levermosene står nærmere karplantene enn nålkapselmosene.

Filliste