Resultat:
Vitenskapelig navn Norsk navn Artsgruppe Kategori Kriterier
Aeromonas salmonicida salmonicida Furunkulosebakterie Bakterier Høy risiko Ra(iv), Rb(ii), Rc(ii)
Codium fragile ssp scandinavicum Pollpryd Makroalger Ukjent risiko Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)
Salvelinus namaycush Canadarøye, kanadarøye Fisk Høy risiko Ra(i), Rb(ii), Rd(i)
Aphanomyces astaci Krepsepest Pseudosopp Høy risiko Rb(i)
Cottus gobio Hvitfinnet ferskvannsulke (spredt i Norge) Fisk Høy risiko Ra(i)
Ictalurus nebulosus Dvergmalle Fisk Ukjent risiko Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)
Codium fragile ssp tomentosoides Makroalger Høy risiko Ra(i), Rb(ii)
Dasya baillouviana Strømgarn Makroalger Ukjent risiko Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)
Heterosiphonia japonica Japansk sjølyng Makroalger Høy risiko Rb(ii)
Dermacentor albipictus Vinterflått Edderkoppdyr Høy risiko Rb(ii)
Neosiphonia harveyi Makroalger Høy risiko Rb(ii)
Chattonella aff. verruculosa Mikroalger Høy risiko Ra(i), Rb(ii), Rc(ii)
Heterosigma akashiwo Mikroalger Ukjent risiko Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)
Olisthodiscus luteus Mikroalger Ukjent risiko Rc(iv), Rd(iii)
Pseudodactylogyrus anguillae Flatormer Høy risiko Rb(ii), Rc(ii)
Ptinus tectus Australsk tyvbille Insekter Lav risiko Ra(v), Rb(iii), Rc(iii), Rd(ii)
Pseudodactylogyrus bini Flatormer Høy risiko Rb(ii)
Caprella mutica Krepsdyr Ukjent risiko Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)
Paralithodes camtschaticus Kongekrabbe, russerkrabbe Krepsdyr Høy risiko Rd(i)
Chionocetes opilio Snøkrabbe Krepsdyr Høy risiko Ra(iii), Rb(ii)
Se fler