Resultat: vurderinger
Vitenskapelig navn Norsk navn Artsgruppe Kategori Kriterier
Cecidophyopsis psilapsis Barlindgallmidd Edderkoppdyr Ukjent risiko Rc(iv)
Epitrimerus pyri Pærebladmidd Edderkoppdyr Ukjent risiko Rc(iv)
Cenopalpus pulcher Kortbeinmidd Edderkoppdyr Ukjent risiko Rc(iv)
Eotetranychus lewisi Edderkoppdyr Lav risiko H3
Erwinia amylovora Pærebrann Bakterier Høy risiko Ra(i), Rb(ii), Rc(ii)
Xanthomonas translucens pv. graminis Grasstripebakteriose Bakterier Høy risiko Rb(ii)
Synchytrium endobioticum Potetkreft Pseudosopp Høy risiko Rb(ii), Rc(ii)
Liriomyza huidobrensis Søramerikansk minerflue Insekter Ukjent risiko Rd(iii)
Liriomyza trifollii Floridaminerflue Insekter Ukjent risiko Rc(iv), Rd(iii)
Dasyneura mali Eplebladgallmygg Insekter Ukjent risiko Rc(iv), Rd(iii)
Erysiphe aquilegiae var. aquilegiae Akeleiemjøldogg Sopp Lav risiko H3
Erysiphe pisi Ertemjøldogg Sopp Lav risiko H3
Erysiphe berberidis Berberismjøldogg Sopp Lav risiko H3
Erysiphe grossulariae Europeisk stikkelsbærmjøldogg Sopp Lav risiko H3
Podosphaera leucotricha Eplemjøldogg Sopp Høy risiko Rb(ii), Rc(ii)
Podosphaera mors-uvae Stikkelsbærdreper Sopp Høy risiko Rb(ii), Rc(ii)
Sclerotinia trifoliorum Kløverråte Sopp Høy risiko Rb(ii), Rc(ii)
Bemisia tabaci Bomullsmellus Insekter Høy risiko Rd(i)
Bemisia tabaci biotype B Bomullsmellus Insekter Ukjent risiko Rd(iii)
Parthenolecanium pomeranicum Barlindskjoldlus Insekter Ukjent risiko Rc(iv)
20