Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus
  • Hagegullveps. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

En av våre vanligste gullveps som også er vanlig i tettbygde strøk. Den er ofte å finne på husvegger, trestammer og liknende. Arten parasitterer på murervepsen Symmorphus bifasciatus og er trolig utbredt over hele landet. Skilles fra nærstående arter på liten kroppsstørrelse, svak punktering på T2 og smal kroppsform.

Hagegullveps Chrysis angustula Schenck, 1856
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.