e_mutica - blad og sporehus

Opphav
Kristian Hassel
Opphav
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Blad korte, tungeforma til gradvis avsmalende, nerven slutter i bladspissen (t.v. og i midten). Sporehus mangler peristommtenner og er glatt til svakt striert (t.h).

Filliste