Innsamling rovsvamper

Opphav
Hans Tore Rapp
Utgiver
Universitetet i Bergen
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Mange rovsvamper har blitt samlet inn i havområdene rundt Jan Mayen i nærheten av hydrotermale kilder. Små krepsdyr lever av bakterier fra de varme kildene, og blir igjen fanget av rovsvamper.

Filliste