Enkeltvariabelen dominansutforming (av tresjiktet) er en ikke-ordnet faktorvariabel med 27 klasser.

Tabell D1–3

Klasse Forklaring
0 Skogsmark uten tresjikt (1AG-A-0 ≤ 3; det vil si arealandel innenfor trærnes kroneperiferi < 10 %)
B2 Bartrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
B2E Bartrær er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
B2L Bartrær er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
B2V Bartrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe
BE Bartrær og edellauvtrær er relative samdominanter
BL Bartrær og boreale lauvtrær er relative samdominanter
BV Bartrær og pil og vier er relative samdominanter
B Bartrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant
E2 Edellauvtrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
E2B Edellauvtrær er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe
E2L Edellauvtrær er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
E2V Edellauvtrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe
EL Edellauvtrær og boreale lauvtrær er relative samdominanter
EV Edellauvtrær og pil og vier er relative samdominanter
E Edellauvtrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant
L2 Boreale lauvtrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
L2B Boreale lauvtrær er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe
L2E Boreale lauvtrær er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
L2V Boreale lauvtrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe
LV Boreale lauvtrær og pil og vier er relative samdominanter
L Boreale lauvtrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant
V2 Pil og vier er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
V2B Pil og vier er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe
V2E Pil og vier er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
V2L Pil og vier er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
V Pil og vier er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant

 

Kategori tresjiktsdominans  Definisjon
relativ dominant art eller artsgruppe som innenfor en arealenhet dekker over 50 % av det totale arealet innenfor trærnes kroneperiferi
med-dominant  art eller artsgruppe innenfor en arealenhet  hvor det finnes en relativ dominant dekker 25–50 % av av det totale arealet innenfor trærnes kroneperiferi
relativ samdominant  art eller artsgruppe som innenfor en arealenhet der det ikke finnes en relativ dominant dekker 25–50 % av av det totale arealet innenfor trærnes kroneperiferi

 

 For utfyllende informasjon viser vi til kapitell D1 Artssammensetning i NiN artikkel 3.