2BE-2-1

Ryolitt (rhyolite)

2BE-2-2

Ryodacitt (rhyodacite)

2BE-2-3

Dacitt (dacite)

2BE-2-4

Intermediær vulkansk bergart (intermediate volcanic rock)

2BE-2-10

Trakytt (trachyte)

2BE-2-11

Rombeporfyr (rhombporphyry)

2BE-2-12

Latitt (latite)

2BE-2-13

Andesitt (andesite)

2BE-2-14

Mafisk vulkansk bergart (mafic volcanic rock)

2BE-2-20

Basalt (basalt)

2BE-2-21

Komatiitt (komatiite)

2BE-2-22

Nefelinførende lava (nepheline-bearing  lava)

2BE-2-30

Pyroklastisk bergart (pyroclastic rock)

2BE-2-40

Vulkanske breksje (volcanic breccia)

2BE-2-41

Lapillituff (lapillituff)

2BE-2-42

Tuff (tuff)

2BE-2-43

Ryolitt (rhyolite)