Bark- og vedboende arter (1AE–BV), det vil si epifytter og andre arter som lever på eller i levende og dødt trevirke og som har så lav mobilitet at det gir mening å tallfeste mengde på grunnlag av antallet trær der arten finnes.