Planter og andre arter (f.eks. jordlevende insekter) med så lav mobilitet at det gir mening å tallfeste mengde innenfor en natursystem-arealenhet eller et egenskapsområde.