Bunnhops er en lett gjenkjennbar hoppekreps ved at beinparene ikke er skjult av brystsegmentene. Arten er spesiell ved at den er én av få litorale krepsdyr som lever på større dyp .

Nøkkelkarakterer

Bunnhops Diacyclops abyssicola er en meget spesiell og lett gjenkjennbar hoppekreps ved at dens habitus gjør det lett å skille den fra andre arter. Kroppsformen er kort og kraftig, noe som også er tilfelle med det 1. antenneparet som består av kun 10 ledd. Utseendemessig kan den minne om arter fra slekten Paracyclops, men kan lett skilles fra disse ved at beinparene ikke er skjult av brystsegmentene (thorax). Fargen er hvitaktig med noe islett av rosa eller fiolett.

Hunn: Lengde 0,7–0,8 mm

Hann: Lengde ukjent

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant bunnhops på 10 meters dyp i Mjøsa. Her levde den som griper/predator på mudderbunn. Siden er det kun gjort noen fåtalls funn, hvorav de fleste rundt Oslo. Den er ikke registrert hverken på Vestlandet eller i Nord-Norge. Funnlokalitetene ligger alle i lavlandet og kan variere i størrelse. De er karakterisert ved nøytral pH (6,2–7,6) og forholdsvis høy ledningsevne (5–84 mS/m). Ifølge Lilljeborg er bunnhops funnet ned til 50 meters dyp.

Forvekslingsarter