Stor kulekreps er ofte større og har er noe lengre og slankere bakkropp enn slektningene sine, som den kan forveksles med. Ryggskjoldet er tynt og transparent. Den er forholdsvis vanlig og har en spredt utbredelse i Norge.

Nøkkelkarakterer

Stor kulekreps Chydorus latus kan forveksles både med vanlig kulekreps C. sphaericus og oval kulekreps C. ovalis, men den er ofte større en disse artene. Ryggskjoldet er dessuten noe tynnere og mer transparent, med farger som går i brune og oransje nyanser. Bakkroppen er ikke ulik den vi finner hos vanlig kulekreps, men er noe lengre og slankere. Antall tenner på bakkroppen er 10–12 hos stor kulekreps, og 7–10 hos vanlig kulekreps.

Hunn: Lengde 0,4–0,7 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Stor kulekreps er en strandlevende art som er funnet i 2,5 % av vannene, og den har en spredt utbredelse i Norge. Den er sannsynligvis mer vanlig da den kan ha blitt forvekslet med vanlig kulekreps. Den er funnet på substrat både med og uten vegetasjon, og i alle typer av vannforekomster både nær havnivå og i fjellet (1233 moh.). pH og ledningsevne varierer henholdsvis mellom 4,5–7,5 og 0,4–42 mS/m i funnlokalitetene.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  0 0,9 1,9 6 4,3 3,4 1,8 2,4
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  3,6 0,8 2 1,3 3,8 1,2 4,1 3,7 4,4
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  6,9 1 1,3 2,2 2,4 3,7 4,3
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  1,4 4,7 1,7 1,4 1,9 1,1

Forvekslingsarter