Brunstripenebbkreps har et firkantet ryggskjold som er besatt med striper. Den fins spredt over hele landet og er vurdert som meget forsuringsfølsom.

Nøkkelkarakterer

Navnet brunstripenebbkreps Alona rectangula gjenspeiler at fasongen på dyret er mer firkantet enn hva som er tilfelle med de øvrige Alona-artene. Ryggskjoldet er i store trekk besatt med striper. Bakkroppen er kort liksom hos dvergnebbkreps A. guttata, som den kan forveksles med, men til forskjell fra denne arten er bakkroppen til brunstripenebbkreps avrundet i bakkant og ender ikke i en skarp vinkel. Piggen ved basis av bakkroppskloa er dessuten større enn hos dvergnebbkreps. Fargen kan være både grønnlig grå eller lingul med et islett av brunfarge.

Hunn: Lengde 0,2–0,5 mm

Hann: Lengde 0,2–0,4 mm

Økologi og utbredelse

Brunstripenebbkreps er en strandlevende vannloppe som er funnet i 7 % av de undersøkte lokalitetene. Med unntak av på Nordvest-landet, er den funnet i hele Norge. Den fins i alle typer lokaliteter fra havnivå og opp til 1158 moh. med flest funn mellom 100 og 300 moh. (11 %). Arten er vurdert som meget forsuringsfølsom. Selv om den er funnet ved pH 4,8 er den mest vanlig i lokaliteter med pH >7,0. Ved pH>7,5 er den registrert i 24 % av vannene. Brunstripenebbkreps er assosiert med kalsiumrike lokaliteter (gjennomsnitt 15 mg/l).

Forvekslingsarter