For hvert av de sju rikene finner du her oversikt over hvilke artsgrupper som er vurdert, hvor mange arter som finnes og hvor god kunnskap vi har om artsgruppene.