Eksperter antar at om lag en av fire arter som finnes i Norge ikke er oppdaget ennå. Gjennom kartleggingsprosjektene får vi ny kunnskap om artsmangfoldet i Norge.

Siden Artsprosjektet ble etablert i 2009 er det satt i gang en rekke prosjekter for å kartlegge artsmangfoldet i Norge. I oversikten her gis en kort presentasjon av pågående og tidligere kartleggingsprosjekter.