vortetorvmose fattig-rik

Sphagnum papillosum Lindb.
Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Morfologisk variasjon hos vortetorvmose Sphagnum papillosum i forhold til «fattig–rik»-gradienten. Arten har en vid utbredelse på nedbørmyr og jordvannsmyr. På nedbørmyr har skuddenes yttergreiner i hodet og utstående greiner under hodet (A, B) markert utsperrede blad, og det er ofte bare én hengegrein i knippene (B). På intermediær og moderat kalkrik jordvannsmyr er greinbladene (C, D) tettere taklagt, og det er normalt to hengegreiner i hvert knippe (D).

Filliste