sol-skygge gradienten hos klubbetorvmose

Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen
Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Morfologisk variasjon hos klubbetorvmose Sphagnum angustifolium i forhold til «sol-skygge»-gradienten. Klubbetorvmose er vanlig på myrtuer. På geogen myrflate har skuddene markert brune hoder, og særlig på sensommeren stengler som ofte er tydelig rødfarget i øvre del (A). I ombrogen åpen myrkant er hodene mer lysbrune med markert mer gulgrønt innslag (B), og stengelen er oftest uten rødt innslag. I ombrogen myrskog er hodene ofte rent grønne uten brunfarge, og stengelen er lys uten rødt (C).

Filliste