Workshop i Bergen i 2010 med fokus på artsbestemmelse av virvelløse dyr som lever på bunnen i store fjorder i Møre og Romsdal.

Deltakere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU, Norsk institutt for vannforskning, MollTax, Gøteborg universitet, Naturhistorisk museum i Genève (Sveits) og Naturhistorisk museum i Madrid (Spania).