Workshop i Oslo i 2011 med fokus på opplæring i metoder for å identifisere parasitter, arrangert i tilknytning til The 4th Scandinavian Baltic Society for Parasitology Meeting.