Workshop på Ås i 2013 med fokus på opplæring i artsbestemmelse av spretthaler.

Arne Fjellberg holdt foredrag og veiledet på kurset. Deltakere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norsk institutt for naturforskning og Bioforsk.