Workshop i Bergen i 2013 med fokus på artsbestemmelse av flerbørstemarker fra dype områder av Skagerrak, basert på materiale samlet inn gjennom felles norsk-svensk kartlegging (BIOSKAG, 2006-2010).

Deltakere fra NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetsmuseet i Bergen, UNI Research Miljø, ArtDatabanken SLU (Sverige) og Naturhistorisk museum i København (Danmark).