Workshop i Oslo i 2014 som ga deltakerne opplæring i artsbestemmelser og satt fokus på kunnskapstatus for vedlevende barksopper i Nord-Europa. 

Deltakere fra Universitetet i Oslo, Gøteborg universitet (Sverige), Universitetet i Helsinki (Finland), Universitetet i Tübingen (Tyskland), Universidad de Salamanca (Spania), Universidad Rey Juan Carlos (Spania) og V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraina).