Nettverkstiltak hvor målet var å klargjøre artsavgrensninger og navnsetting på trøfler, spesielt innen slektene Elaphomyces, Hymenogaster og Rhizopogon. 

Det ble arrangert to møter (ett i Norge og ett i Spania) og en samling ved Naturhistorisk museum i Oslo i 2014. På samlingen deltok blant annet Gøteborg universitet (Sverige), Universitetet i København (Danmark) og Universitetet i Lille (Frankrike).