Workshop på Dovrefjell i 2012 med fokus på kartlegging av skivesoppslekta Inocybe og kompetanseoverføring mellom internasjonal og norsk ekspertise.

Deltakere fra blant annet Gøteborgs universitet (Sverige), Turku universitet (Finland), Naturhistorisk museum i Oslo, SABIMA og Norges sopp- og nyttevekstforbund.