Plansje46_fimbriatum2.jpg

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet

ri: skartorvmose Sphagnum riparium

Filliste