Plansje43_molle3.jpg

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

 Sammen med blanktorvmose Sphagnum subnitens subsp. subnitens (sus)

Filliste