Workshop i 2013 med fokus på kartlegging og overføring av kompetanse på moser hvor målet var å bygge opp en mosesamling ved Agder naturmuseum.