Workshops i Jotunheimen i 2014 og 2015 hvor målet var å oppdatere informasjon om dårlige kjente mosearter som vokser i høyfjellet.

Deltakere i 2014 var norske og svenske eksperter og studenter på moser, fra blant annet NTNU Vitenskapsmuseet, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, BioFokus, BioReg AS, ArtDatabanken SLU (Sverige) og Naturcentrum (Sverige).

I 2015 deltok Norsk institutt for bioøkonomi, NTNU Vitenskapsmuseet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Miljøfaglig Utredning og BioFokus.

Les mer om kartleggingen av moser i høyfjellet i 2014 og 2015 på BioFokus sine nettsider.