Workshop på Oppdal i 2014 for vitenskapelig og teknisk personell tilknyttet de nasjonale botaniske og mykologiske samlingene hvor fokuset var på nettverksbygging, kompetanseoverføring og fremtidens samlinger.

Deltakere fra Naturhistorisk museum i Oslo, Universitetsmuseet i Tromsø, Universitetsmuseet i Bergen, NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetet i Stavanger, Agder naturmuseum og botaniske hage og SABIMA.